SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

SIMPEKS d.o.o.
Badjurova ulica 3
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

www.annemarie-music.com   je spletna trgovina, ki jo upravlja podjetje  SIMPEKS d.o.o. , ponudnik storitev e-poslovanja, v nadaljevanju ponudnik.

NAROČANJE

Ponudnik bo sprejeta naročila obravnaval kot nepreklicna.

SKLEPANJE IN ARHIVIRANJE POGODBE (NAROČILA)

Pogodba (naročilo) bo shranjena na sedežu podjetja v pisni obliki.

CENE

 • Objavljene cene v spletni trgovini in izdane ponudbe veljajo na dan naročila!
 • V primeru napak si pridržujemo pravico do sprememb.
 • V primeru, da se cena artikla tekom obdelave naročila spremeni, bo ponudnik kupca o tem obvestil.
 • Cene v spletni trgovini so  v EUR in vsebujejo DDV 22%.

 

POSTOPEK NAKUPA

Nakup se opravi v spletni trgovini (Online Shop)  z  izbiro artikla in količino artikla in oddajo naročila.

Prejeto naročilo:

 • Po oddaji naročila ponudnik pregleda naročilo, preveri dobavljivost izdelka ter kupcu po elektronski pošti izda obvestilo, da je naročilo v obdelavi oz. ga z razlogom zavrne.
 • V primeru, da se cena artikla tekom obdelave naročila spremeni, bo ponudnik kupca o tem obvestil.

Blago odposlano:

Ponudnik blago zapakira, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti kupca.

VRAČILO BLAGA

Določila Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) glede pogodb, sklenjenih na daljavo, veljajo za razmerja med podjetjem in potrošniki. Potrošnik po ZVPot je fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.

V skladu z določili ZVPot ima potrošnik v primeru pogodbe, sklenjene na daljavo (kamor sodi tudi nakup preko spletne trgovine), pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga obvesti prodajalca, da odstopa od pogodbe, pri tem pa mu ni potrebno navajati razloga za svojo odločitev. Že prejeto blago mora potrošnik vrniti podjetju najkasneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe na svoje stroške.

Če z nakupom niste zadovoljni, ali želite od nakupa iz kakršnegakoli razloga odstopiti je postopek naslednji:

 • V 14 dneh po prevzemu blaga obvestite  SIMPEKS d.o.o. z dopisom  na e-mail:  annemarimusic@gmail.com da odstopate od pogodbe.
 •  Že prejeto blago vrnete na svoje stroške na naslov: SIMPEKS d.o.o., Badjurova ulica 3, SI-1000 Ljubljana, Slovenija najkasneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe.
 • Vrnitev prejetega izdelka na naslov: SIMPEKS d.o.o., Badjurova ulica 3, SI-1000 Ljubljana, Slovenija v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.
 • Prejeto blago mora kupec vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec.
 • V kolikor izdelke začnete uporabljati, pa si premislite, izgubite pravico do odstopa od pogodbe. Tudi sicer naj bodo izdelki, ki jih vračate, nerabljeni, nepoškodovani ter v originalni embalaži. Vračilu obvezno priložite kopijo računa.
 • Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga.

Če je kupec odstopil od pogodbe ali vrnil prejeto blago, mu mora ponudnik vrniti vsa opravljena plačila. Vračilo plačil mora ponudnik opraviti takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v tridesetih dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe oziroma od prejetja vrnjenega blaga z nakazilom na vaš račun (le tega morate ob vračilu navesti). Če ponudnik zamudi vračilo plačil, mora kupcu poleg zakonitih zamudnih obresti plačati še eno desetino prejetih plačil za vsakih dopolnjenih trideset dni zamude pri vračilu.

Štirinajstdnevni rok za odstop od pogodbe začne teči,  če je ponudnik SIMPEKS d.o.o. v celoti izpolnil obveznost iz 43. c člena ZVPot pri dobavi blaga, od dneva, ko je kupec sprejel blago, pri opravljanju storitev pa z dnem sklenitve pogodbe ali z dnem, ko je ponudnik izpolnil obveznost iz 43. c člena ZVPot, če je bila ta obveznost izpolnjena po sklenitvi pogodbe.

Če ponudnik SIMPEKS d.o.o. izpolni obveznost  iz 43. c člena ZVPot po dobavi blaga, začne teči štirinajstdnevni rok za odstop od pogodbe naslednji dan po dnevu izpolnitve te obveznosti, če še ni potekel rok treh mesecev, v katerem lahko kupec odstopi od pogodbe, če ponudnik ni v celoti izpolnil obveznosti iz 43. člena ZVPot. Rok treh mesecev začne pri dobavi blaga teči od dneva, ko je kupec sprejel blago, pri opravljanju storitev pa z dnem sklenitve pogodbe. Z iztekom tega roka ugasne pravica kupca, da odstopi od pogodbe.

Pozor!

Če naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, zanjo določila Zakonu o varstvu potrošnikov ne veljajo.

 • V primeru, da je embalaža poškodovana vam bomo ob vračilu kupnine odbili najmanj 10% zneska.
 • V primeru, da je izdelek uporabljan vam bomo ob vračilu kupnine odbili najmanj 20% zneska.
 • V ta dva primera bomo vsekakor predhodno ocenili nastalo škodo in kupca obvestili.

Zahteve za vračilo blaga v teh primerih bomo obravnavali individualno in pri tem v največji možni meri upoštevali vse razloge in okoliščine ter možnosti, ki nam jih zagotavljajo naši dobavitelji. Prosimo, da upoštevate, da v teh primerih lahko omogočimo le zamenjavo z drugimi izdelki po vaši izbiri, kupnine pa ne vračamo.

Kupec naročenega blaga pod predhodno navedenimi pogoji ne more vrniti v naslednjem primeru:

 • če je že odprl varnostni pečat ali odpakiral iz originalne embalaže (pri avdio in video posnetkih, CD, DVD, računalniških programih, računalniških igrah)
 • če je poškodovana nalepka, ki varuje izdelek od nepooblaščenega servisnega posega
 • če gre za izdelek narejen po navodilih potrošnika in prilagojen njegovim potrebam (kot je računalnik sestavljen iz posebej naročenih komponent)
 • če gre za pokvarljiv izdelek ali mu je že potekel rok uporabe naveden na izdelku (uporabljen CD ali DVD medij, kartuše , tonerji in drugi potrošni material)

Upravičeno reklamirani izdelek bomo nemudoma zamenjali z enakovrednim. V kolikor se stranka iz katerega koli razloga ne strinja z zamenjavo bomo zaprosili, vračilo reklamiranega izdelka in po prejemu ter pregledu tega vrnili kupnino na TRR stranke.

Potek reklamacije izdelka in pošiljanje izdelka na reklamacijo je naslednji:

Kupec  pošlje e-mail na:  annemarimusic@gmail.com ter obvesti prodajalca o napaki pri izdelku ali nepravilnosti pri delovanju. V kolikor se ugotovi, da obstaja možnost okvare na izdelku, se kupca zaprosi za vrnitev izdelka na naslov prodajalca. Kupcu omogočamo vrnitev izdelka na naše stroške, vendar le po predhodnem dogovoru.Iz zgoraj navedenega razloga je nesprejemljivo, da kupec samovoljno in na svoje stroške pošlje izdelek v reklamacijo ter pri tem zahteva povračilo stroškov.

Reklamacija ob prevzemu pošiljke: 

V primeru, da ste prejeli fizično poškodovan izdelek prosimo, da postopate na naslednji način:

V primeru, da pri prevzemu pošiljke niste opazili, da je paket fizično poškodovan, kaže znake odprtja ali manjka vsebina, mora kupec sprožiti postopek reklamacije pri Pošti. To storite tako, da paket prinesete na najbližjo pošto v enakem stanju, kot ste ga prejeli (ne smete karkoli dodajati ali odstranjevati ) ter izpolnite reklamacijski zapisnik.

O tem nas prosimo obvestite na:  annemarimusic@gmail.com in bomo poskrbeli, da bo reklamacije rešena v najkrajšem možnem času.

 

GARANCIJA

Garancija praviloma ne velja za potrošni material kot so: video in avdio posnetki, CD, DVD.

Garancija ne velja v naslednjih primerih:

 • pri nastanku okvar nastalih zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja, mehanske   poškodbe in okvar v primeru višje sile (napetostni sunek, strela...)
 • pri nastanku okvar zaradi posega osebe, ki ni pooblaščena za popravilo artikla
 • pri nastanku okvar nastalih zaradi uporabe drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
 • pri nastanku okvar pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
 • pri nastanku okvar ali poškodb na izdelku zaradi neupoštevanja navodil o ravnanju z izdelkom

 

PRAVICA DO ZASEBNOSTI

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov. Ti bodo uporabljeni izključno za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in ostalo potrebno komunikacijo. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani tretji osebi.

ODVEZA ODGOVORNOSTI

Ponudnik se po svojih najboljših možnostih trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu, pa se lahko lastnosti artiklov, njihova dobavljivost in cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil preklic naročila ali zamenjavo naročenega artikla.

REKLAMACIJE IN INFORMACIJE

V primeru reklamacije, oziroma potrebe po dodatnih informacijah smo vam na voljo na

 e-mailu:  annemarimusic@gmail.com

 

PLAČILNI POGOJI

Plačilo po predračunu (predplačilo)

 • V primeru, da se odločite za predplačilo, lahko to izvedete s plačilnim nalogom na pošti ali banki.
 • Plačilo po predračunu lahko izvedete tudi z uporabo spletne banke.
 • Plačilo se izvede z nakazilom na transakcijski račun  SIMPEKS d.o.o.
 • Podatke o številki TRR in banki vam bomo poslali na vaš elektronski naslov po prejemu vašega naročila.
 • Objavljene cene v spletni trgovini in izdane ponudbe veljajo na dan naročila!
 • V primeru napak si pridržujemo pravico do sprememb.
 • Cene v spletni trgovini že vsebujejo 22 % DDV in so označene v valuti  EUR ( € ).

DOBAVNI ROKI

Dobavni rok za naročene artikle ponudnik sporoči kupcu po elektronski pošti.

CENA DOSTAVE

Cena dostave (stroški poštnine) se zaračunajo kupcu dodatno na podlagi števila naročenih artiklov in države kupca. V cenah je vštet 22 % DDV.

 

SIMPEKS d.o.o.
Badjurova ulica 3
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Davčna številka:  SI 11696028
Matična številka:  5327954000
Davčni zavezanec: DA
Tel.:  00386 70 772 120

e-mail:    annemarimusic@gmail.com

Poslujemo v spletni trgovini   www.annemarie-music.com
Spletna trgovina deluje 24 ur / dan.  (24/7)
Podjetje  SIMPEKS d.o.o. je vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
pod vl. št. 1/03092/00
Osnovni kapital = 8.763,00 €
Zastopnik:  Svetek Benjamin – direktor